Orkestern

Linköping Symphonic Band har sitt ursprung i ASJs Musikkår som bildades redan 1941. Genom åren har orkestern verkat under namnen CVMs Musikkår, ABFs Musikkår och Linköpings Musikkår.
År 1989 antogs namnet Linköping Symphonic Band.

Linköpings abiturientbaler är något som orkestern spelat på i många år.

Orkestern har som målsättning att främja ett rikt musikliv i Linköpings kommun med omnejd, främst genom att ge tillfälle till aktivt musicerande för stadens invånare.

På tisdagar 19:00-21:15 repeterar orkestern i Östgötamusikens lokaler på Linköping Konsert och Kongress.

En bild på Linköping Symphonic Band
Orkestern repeterar inför konsert